Hållbarhet

Hållbart mode är en viktig fråga som berör oss alla. Vad innebär det för oss som företag? Vi agerar ansvarsfullt under hela tillverkningsprocessen av våra textilier – från skörd av råmaterial och rättvisa arbetsförhållanden ända fram till produktion och mer därtill.

Hållbarhet är mycket viktigt för oss, så att människor, djur och naturresurser inte exploateras. För även framtida generationer ska ha tillgång till en livskraftig miljö omkring sig.

Vårt uppdrag: Vi lägger stor vikt vid användning av hållbara material och skapar i allt högre grad transparens i leveranskedjan för våra textilier – så att du kan uppskatta vårt mode med gott samvete.

Klimatåtgärder

Klimatförändringarna är en stor utmaning för människor, djur och natur. Vi älskar vår planet och har därför åtagit oss att skydda klimatet.

Detta har vi hittills uppnått:

 • Fram till år 2020 minskade vi våra justerade koldioxidutsläpp med 50 % jämfört med grundåret 2006. Klimatåtgärderna fokuserar främst på vår logistik och våra anläggningar.
 • Sedan 2019 har vi också använt 100% grön el i våra filialer.
 • Solcellssystem på vårt distributionscenter så att vi kan utvinna klimatvänlig energi i framtiden.
 • Mer sjöfrakt istället för flygfrakt, vilket ger lägre koldioxidutsläpp.

Vi har satt som mål att vara klimatneutrala senast år 2030. Hur? Med hjälp av vår strategi ”undvika, minska, kompensera”. Det innebär att vi minskar våra koldioxidutsläpp till ett minimum och kompenserar för återstående oundvikliga utsläpp genom projekt som är certifierade enligt högsta standard.

Hållbara material

Fram till 2020 har vi höjt andelen hållbar bomull till över 97%. Vårt mål är att utöka den nuvarande andelen ytterligare. Detta gäller både „Cotton made in Africa“ och certifierad ekologisk bomull.

För så här är det: Hållbar bomull syftar antingen på de ekologiska (certifierad enligt GOTS- eller OCS-standard) eller sociala aspekterna (stödjandet av „Cotton made in Africa“-initiativet, som hjälper afrikanska bomullsodlare att förbättra sina arbets- och livsvillkor).

Vårt mål senast 2025: Vi ska öka vår totala andel hållbara trådar till 65%. Förutom hållbar bomull kommer vi att använda mer återvunnen polyester (certifierad av GRS eller RCS) och hållbara alternativ till viskos (Tencel™ – lyocell – och Lenzing™ ECOVERO™).

Våra emblem och certifikat

GOTS och OCS

"Global Organic Textile Standard" och "Organic Content Standard" är två av de mest ansedda miljöcertifieringarna inom textilindustrin. De garanterar att naturfibrerna som används odlas enligt de högsta ekologiska kriterierna. Det sparar vatten, håller jorden intakt och skyddar människor och miljön.

Har du koll på det här? Om produkten är GOTS-certifierad övervakas hela leveranskedjan avseende efterlevnad av sociala kriterier och strikta kemiska specifikationer.

OEKO-TEX Standard 100

Den här standarden märker produkter som har testats utefter och uppfyllt de hälsorelaterade aspekterna av oberoende testinstitut som tillhör OEKO-TEX®.

Här gäller följande: Ju intensivare hudkontakten är med en produkt, desto strängare kriterier gäller. WITT WEIDEN garanterar överensstämmelse med gränsvärden som är betydligt högre än dem som föreskrivs i lag. Dessutom görs löpande stickprov av oberoende testlaboratorier.

Cotton made in Africa

Cotton made in Africa är ett initiativ från Aid by Trade Foundation. Deras mål är att förbättra livsvillkoren för afrikanska bomullsodlare och deras familjer. Hur? Med hjälp av principen ”hjälp till självhjälp – i form av kurser i företagande samt att visa på skonsamma odlingsmetoder. Detta främjar bomullsodling som är hållbar både för människor och miljö.

Skydd av djur och arter

Utöver ansvarsfull hantering av naturresurser hör även skydd av djur och arter till våra hjärtefrågor. Vi avstår från användning av riktiga pälsar av alla slag. Vi förbjuder också användning av angora-, mohair- och australisk fårull.

Förpackningsmaterial

Även vad gäller förpackningsmaterial vill vi ha ett hållbarare förhållningssätt. Vårt mål senast år 2023: Vi kommer att gå över till 100% hållbara förpackningar för våra försändelser. Det betyder att allt förpackningsmaterial måste innehålla minst 80% återvunnet material.

Leveranskedja

Bakom var och en av våra produkter finns det många hårt arbetande anställda som har ett gemensamt mål: en slutprodukt som du kan ha stor glädje av! Vi värdesätter välbefinnandet högt för människorna som är inblandade i tillverkningen av våra varor.

Därför gör vi våra leverantörer skyldiga att garantera följande aspekter:

 • Respektera mänskliga rättigheter
 • Rättvisa arbetsförhållanden
 • Omfattande skydd av miljön

Här blir uppförandekoden från amfori BSCI ”Code of Conduct” (Business Social Compliance Initiative) viktig: Det är en organisation av ca 2 400 företag över hela världen som har målet att säkerställa en permanent förbättring av arbetsförhållandena i leverantörernas produktionsanläggningar.

Efterlevnaden av våra villkor kontrolleras och certifieras regelbundet i form av externa granskningar.

I slutet av 2020, trots inreserestriktioner i olika länder, på grund av coronaviruskrisen, hade ändå 89% av våra fabriker granskats i riskländer (jämfört med 98% under föregående år).

Tack vare utbildning för fabriker (genom programmet EMPact) stöttas affärspartners i hanteringen av kemikalier genom workshops, e-utbildning, webbseminarier och besök på plats. Eftersom vi bara kan förändra saker om vi hjälps åt.

Vi följer MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) som används av ZDHC, som kompletterar våra kemiska krav på färdiga produkter.

Som dotterbolag till Otto Group är vi en medlem av nya Bangladesh Accord (International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Initiative), ”Partnership for Sustainable Textiles” och BSCI (Business Social Compliance Initiative).

Våra mål:
 • Ta bort utvalda kritiska kemiska ämnen från produktionen
 • Öka transparensen i vår globala leveranskedja
 • Göra leveranskedjan hållbarare steg för steg
 • Vårt program för transparens, kommunikation och förbättring som startades 2022, med utvalda leverantörer och länder

Hållbara inköp

Hållbar shopping och mode på nära håll – det är möjligt hos oss! Vi vill att våra kunder ska känna sig bekväma med att handla och tillsammans göra modevärlden hållbarare – steg för steg, varje dag!

Vårt mål: I slutet av 2022 vill vi märka alla hållbara produkter i våra onlinebutiker för våra kunder. För att öka transparensen och vårt engagemang för en växande andel ekologisk bomull har vi redan blivit certifierade som återförsäljare enligt GOTS-standarder (Global Organic Textile Standard) och OCS-standarder (Organic Content Standard).

Det innebär att du kan köpa och ha glädje av ekologisk bomull från WITT WEIDEN utan betänkligheter.

Vårt sortiment av hållbara produkter kommer fortsätta att växa, till exempel kring hållbara alternativ (Lenzing™ ECOVERO™ och Tencel™ – lyocell).